İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BY IN MEVZUAT, YÖNETMELİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ için yorumlar kapalı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve

CONTINUE READING …

NEDEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ ALMALIYIZ?

BY IN GENEL NEDEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ ALMALIYIZ? için yorumlar kapalı

NEDEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ ALMALIYIZ?

30 Haziran 2012 tarihinde 28339 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. maddesi uyarınca işveren; çalışanlarına sağlık gözetimi yaptırması gerekmektedir. (1) Bu nedenle İşveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde.

CONTINUE READING …

HANGİ KURULUŞLAR ACİL DURUM PLANI, RİSK ANALİZLERİ VE ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALDIRMALIDIR

BY IN GENEL HANGİ KURULUŞLAR ACİL DURUM PLANI, RİSK ANALİZLERİ VE ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALDIRMALIDIR için yorumlar kapalı

HANGİ KURULUŞLAR ACİL DURUM PLANI, RİSK ANALİZLERİ VE ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALDIRMALIDIR

30 Haziran 2012 tarihinde 28339 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10, 11, 12 ve 17. maddeleri uyarınca,  01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işverenler, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak, sürdürmek ve geliştirmesi amacıyla; Risk Analizleri, Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, Tahliye,

CONTINUE READING …

NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ?

BY IN GENEL NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ? için yorumlar kapalı

NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ?

Çalışma hayatı teknoloji ve boyut olarak çok hızlı gelişip ve büyüyor. Çalışanlar ise bu hızda gelişip eğitim alması gerekiyor, maalesef bu durum gerçekleşmeyip çalışanlar risk alaraktan çeşitli tehlikelerle çalışmak durumunda kalıyorlar. Maalesef çalışanın iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına yakalanması sonucu yapılması gerekenler öğreniliyor. Oysa önceden pro-aktif yaklaşımlarla tüm bu insan ve maddi kayıplar önlenebilir.

CONTINUE READING …